Instructional Design (ID)

Instructional Design (ID) คือวิชาชีพ หรือคนที่มีอาชีพสร้างสื่อการสอน ส่วนมากสมัยนี้จะหมายถึงสื่อการสอนที่เป็น eLearning ซึ่งจะต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป ของ ID Models และ Learning theories ที่จะสร้างสื่อที่

  • ตอบสนองเป้าหมายของการเรียน (Effective)
  • ทำให้ผู้เรียนพอใจ (Interesting, Engaging, Relevant)

โดยจะต้องรู้

  • เป้าหมายของการเรียนก่อน
  • จึงจะไปหาว่าผู้เรียนจะต้องรู้อะไรเพื่อให้สำฤทธิ์เป้าหมายของการเรียน
  • รู้จักผู้เรียน (Audience Analysis) เพื่อออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน

 

https://www.gotoknow.org/posts/300538

Advertisements

ขายความรู้ที่ไหนดี

หากคุณมีความรู้ และคุณทำเป็นหลักสูตร Online ได้ คุณได้เงิน สมัยนี้มีเว็บจำนวนมากที่นำหลักสูตรของคุณไปขายหรือให้เช่า แล้วเก็บเงินให้คุณ โดยเขาคิดค่าบริการบ้าง ในที่นี้ได้รวมรวมไว้ให้ 15 เว็บ เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยอ้างอิงจาก http://www.learningrevolution.net/sell-online-courses/ Continue reading “ขายความรู้ที่ไหนดี”

The Rapid E-Learning Blog

สำหรับ Instructional designer ที่ต้องออกแบบ eLearning ควรจะหาความรู้ และเทคนิคในการออกแบบ eLearning ไว้อย่างสม่ำเสมอ และ เว็บหนึ่งที่อยากแนะนำเพื่อศึกษาเพิ่มเติม คือ https://www.articulate.com/community/ Continue reading “The Rapid E-Learning Blog”

Business Process Management

“Brilliant process management is our strategy.

We get brilliant results from average people managing brilliant processes.

We observe that our competitors often get average (or worse) results from brilliant people managing broken processes.”

Source: a senior Toyota executive

กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศคือกลยุทธ์ของเรา

เราได้ผลการปฏิบัตงานที่เป็นเลิศ จากพนักงานธรรมดาที่ใช้กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ

เราพบว่าคู่แข่งของเราได้ผลงานระดับปานกลางหรือแย่ ทั้งที่ใช้บุคลากรชั้นดี แต่ใช้กระบวนการที่ไม่ดี

ผู้บริหารขั้นสูงของ Toyota

Continue reading “Business Process Management”

SharePoint and BPM

ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการบริการ จะแบ่งงานออกเป็น ส่วนๆ หรือเรียกว่า ขั้นตอน  หรือ Operation เช่น ชั้นตอนการออก PR, ขั้นตอนการชำระเงิน, ขั้นตอนการรับของ ฯลฯ  ซึ่งแต่ละขั้นตอน มักจะดำเนินการโดย พนักงานชำนานการในแต่ละแผนก ที่เกี่ยวข้องกับงานในขั้นตอนนั้นๆ Continue reading “SharePoint and BPM”

eLearning

ส่วนมาก eLearning ทั่วจะมีเป้าหมายสองอย่างคือ

  1. Information Base Courses เพื่อให้ข้อมูลเช่น กฏระเบียบ เป็นต้น
  2. Performance Base Course ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือทัศนคติ ซึ่งควรจะสามารถวัดผลได้ เช่น ลดของเสียได้

Continue reading “eLearning”

การวางแผนประจำปีแผนก

เมื่อวานนี้แผนกที่ผมทำงานอยู่ได้วางแผนประจำปี ทำให้ได้เข้าใจว่าทุกปีแผนกต่างๆ จะต้องทบทวนผลงานที่ฝ่านมา และวางแผนในปีต่อไป โดยหัวหน้าแผนกจะต้องแสดงให้พนักงานแผนกเห็นว่าในปีที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นจุดดีและจุดด้อย และแสดงให้เห็นว่าต่อไปแผนกจะเดินไปทางไหน  และที่สำคัญที่สุดคือแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่วางไว้นั้นมาจากพนักงานเอง และแสดงกลยุทธ์ุให้พนักงานเห็นว่าแนวทางนั้นมีทางที่จะประสพความสำเร็จแน่นอนหากทุกคนทำงานหนัก และร่วมมือกัน Continue reading “การวางแผนประจำปีแผนก”