ใครอยากเรียนคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวบ้าง

ผมหากินเลี้ยงชีพ มีหน้าที่การงาน มาทุกวันนี้เพราะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนจะจบชีวิตในชาตินี้อยากจะถ่ายทอด และพูดคุยกับคนอื่นๆบ้าง

ใครอยากเรียนคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวบ้าง  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่นะครับ

pictordinateur

 

Advertisements

Instructional Design (ID)

Instructional Design (ID) คือวิชาชีพ หรือคนที่มีอาชีพสร้างสื่อการสอน ส่วนมากสมัยนี้จะหมายถึงสื่อการสอนที่เป็น eLearning ซึ่งจะต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป ของ ID Models และ Learning theories ที่จะสร้างสื่อที่

  • ตอบสนองเป้าหมายของการเรียน (Effective)
  • ทำให้ผู้เรียนพอใจ (Interesting, Engaging, Relevant)

โดยจะต้องรู้

  • เป้าหมายของการเรียนก่อน
  • จึงจะไปหาว่าผู้เรียนจะต้องรู้อะไรเพื่อให้สำฤทธิ์เป้าหมายของการเรียน
  • รู้จักผู้เรียน (Audience Analysis) เพื่อออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน

 

https://www.gotoknow.org/posts/300538

ขายความรู้ที่ไหนดี

หากคุณมีความรู้ และคุณทำเป็นหลักสูตร Online ได้ คุณได้เงิน สมัยนี้มีเว็บจำนวนมากที่นำหลักสูตรของคุณไปขายหรือให้เช่า แล้วเก็บเงินให้คุณ โดยเขาคิดค่าบริการบ้าง ในที่นี้ได้รวมรวมไว้ให้ 15 เว็บ เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยอ้างอิงจาก http://www.learningrevolution.net/sell-online-courses/ Continue reading “ขายความรู้ที่ไหนดี”

The Rapid E-Learning Blog

สำหรับ Instructional designer ที่ต้องออกแบบ eLearning ควรจะหาความรู้ และเทคนิคในการออกแบบ eLearning ไว้อย่างสม่ำเสมอ และ เว็บหนึ่งที่อยากแนะนำเพื่อศึกษาเพิ่มเติม คือ https://www.articulate.com/community/ Continue reading “The Rapid E-Learning Blog”

eLearning

ส่วนมาก eLearning ทั่วจะมีเป้าหมายสองอย่างคือ

  1. Information Base Courses เพื่อให้ข้อมูลเช่น กฏระเบียบ เป็นต้น
  2. Performance Base Course ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือทัศนคติ ซึ่งควรจะสามารถวัดผลได้ เช่น ลดของเสียได้

Continue reading “eLearning”

eLearning for Beginners

eLearning for Beginners

เป็นการแปลและสรุปจากบางส่วนของ eBook ในรูป ด้านซ้าย ซึ่งหากสนใจหา Download ได้จาก Articulate นะครับในยุคข่าวสารข้อมูลนี้  ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพราะการทำงานต้องอาศัยข่าวสาร และความรู้ ขณะที่ค่าแรงงานสูงขึ้น ทำให้การเรียนรู้ แบบ Face to Face ราคาแพง เราจะเห็นว่าการเรียนในยุคนี้จึงหันมาใช้ eLearning เป็นหลักองค์กรต่างๆก็ให้ความสำคัญกับ eLearning กันมากเพราะไม่มีหนทางใดที่จะให้พนักงาน หกร้อย หรือหกพันคนทั่วโลกรับรู้เรื่อง Product ตัวใหม่ หรือเรื่องกฏระเบียบใหม่ หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ รวดเร็วเท่า eLearning อีกแล้ว และที่สำคัญคือถูกที่สุดด้วย
Continue reading “eLearning for Beginners”