หากคิดคนเดียวไม่ออก

ลองชวนเพื่อนมาร่วมคิดด้วยกันพร้อมๆกัน นะครับ คลิกที่ Link ด้านล่างแล้ว Sign up นะครับ ฟรีไม่มีค่าบริการ
ผมใช้แล้วดีมากครับ เป็นโปรแกรม Mind Map ที่ให้ใช้ฟรีและใช้ง่ายครับ เปิดใน Browser Chorme จะดีมากครับ

https://coggle.it/recommend/59b891f7844aa70001b9ba61Best regards,

Jeeradate K.

Advertisements

BPMS VS ERP

BPMS คือ Business Process Management System หรือโปรแกรมให้เราออกแบบระบบอำนวยความสะดวกในการทำงานและควบคุมงาน (Business Solution)

ERP คือ Enterprise Resource Planning หรือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกและควบคุมการทำงานที่ครอบคลุมแทบทุกระบบการทำงานตั้งแต่ งานผลิต งานขาย งานบัญชี งานบุคคลฯลฯ

ERP ถูกออกแบบโดยอาศัยศาสตร์ของการบริหาร ที่เป็นระเบียบและเป็นระบบ ช่วยให้ใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ

BPMS ช่วยให้เราทำงานตามที่เราทำอยู่แล้วให้เป็นอัตโนมัติ และติดตามการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น

มีหลายคนสงสัยว่า BPMS ทำงานได้เหมือน ERP และยังอ่อนตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้งานง่ายกว่า สร้างระบบเองก็ได้ ทำไมยังต้องใช้ ERP อีก

การนำ BPMS มาพัฒนาระบบการทำงานทั้งบริษัทเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกินไป และบริษัททั่วไปก็มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการและการประสานงานของแต่ละแผนกน้อยเกินไป กว่าระบบจะสมบูรณ์เท่า ERP ก็จะเสียเวลามากจนไม่ได้ทำธุรกิจ

แต่ ERP ก็ไม่ยืดหยุ่น และยุ่งยากในการใช้งาน ไม่คลอบคลุมการทำงานปลีกย่อย

หลายๆบริษัทจึงใช้ทั้งสองระบบ คือ ERP และ BPMS โดยใช้ BPMS ในการอำนวยการทำงาน และ ERP เป็นฐานข้อมูลให้ BPMS ทำให้ได้ทั้งความคลองตัวของ BPMS และฐานข้อมูลเดียวของ ERP และไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาระบบขนาดใหญ่ แต่พัฒนาเพียงระบบงานที่ ERP ไม่คลอบคลุมเท่านั้น

BPMS at its core, focuses on optimizing the efficiency of existing business processes; monitoring process effectiveness, process modelling and simulations. It can thus, be described as a process-intelligent layer that may or may not be integrated with an organization’s ERP.

Most ERPs come with inbuilt process functionalities, which you may decide to adopt, customize or configure to suit your operations.

The goal of implementing business process management or enterprise resource planning into your business is to enhance productivity and increase profits. It is vital that you choose the right path and software for your business, depending on your specific business goals and functional needs. If you do not choose correctly, you could end up wasting time and money. The integration of these softwares can be complex and time-consuming, however, done correctly will have many positive benefits.

 

 

 

 

Assembly Line for Office

ลองดูพนักงานในสายการผลิด ที่มีชิ้นงานวิ่งมาตามสายพาน แล้วพนักงานในสายการผลิตต้องทำงานกับชิ้นงาน ก่อนที่มันจะวิ่งเลยไป พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน ให้ได้เร็วพอๆกับความเร็วของสายพาน เพื่อไม่ให้งานมีปัญหา พนักงานจะทำงานด้วยอัตราความเร็วคงที่ ไม่ต้องอาศัยระบบควบคุมและติดตาม เพราะปัญหาแสดงตัวได้เด่นชัด และไม่มีใครอยากมีปัญหา

หากเราเอาสายพานออกไป แล้วนำชิ้นงานมาใส่ในลังให้พนักงาน พนักงานจะไม่ต้องเร่งงานตามความเร็วสายพาน จำนวนชิ้นงานจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าระบบสายพาน ขึ้นกับพอใจในการทำงานของพนักงาน จึงต้องอาศัยระบบควบคุม เช็คชีส มีการนับยอดการทำงาน หรือแม้แต่อาจจะต้องให้แรงจูงใจตามชิ้นงาน

การทำงานของพนักงานในสำนักงาน  ก็เหมือนกับการเอาสายพานการผลิตออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจากความล้าช้าไม่ชัดเจน งานอาจจะกองสะสมกัน ไม่มีใครทำ งานบางงานอาจจะถูกละเลย และไม่มีใครสังเกต ได้ชัดเท่าสายพานการผลิต

Workflow และฺ Business Process Management ก็เหมือนกับการนำสายพานการผลิตเข้ามาใช้กับพนักงาน Office ทำให้งานทุกอย่างถูกกระตุ้นด้วย Workflow มีการบันทึกเวลาทำงาน ทำให้พนักงานต้องการให้งานที่มาถึงเสร็จและออกไปโดยเร็ว

Business Process Management จึงทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Why Business Process Automation

หน้าที่หลักของทุกกิจการคือการทำงาน  เพื่อสร้างผลิตผลผลิต หรือให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อผลตอบแทนคือกำไร หรือเป้าหมายอื่นๆของกิจการ

โดยที่จะต้องทำงานเพื่อสร้างผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้า มีคุณภาพสม่ำเสมอ ในเวลาอันรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรน้อย และมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

บทความนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ถือว่าเป็นอาวุธลับที่จะทำให้ทุกกิจการ มีประสิทธิภาพดี ดำเนินการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และมีความผิดพลาดน้อยลง Continue reading “Why Business Process Automation”

ใครอยากเรียนคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวบ้าง

ผมหากินเลี้ยงชีพ มีหน้าที่การงาน มาทุกวันนี้เพราะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนจะจบชีวิตในชาตินี้อยากจะถ่ายทอด และพูดคุยกับคนอื่นๆบ้าง

ใครอยากเรียนคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวบ้าง  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่นะครับ

pictordinateur

 

Instructional Design (ID)

Instructional Design (ID) คือวิชาชีพ หรือคนที่มีอาชีพสร้างสื่อการสอน ส่วนมากสมัยนี้จะหมายถึงสื่อการสอนที่เป็น eLearning ซึ่งจะต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป ของ ID Models และ Learning theories ที่จะสร้างสื่อที่

  • ตอบสนองเป้าหมายของการเรียน (Effective)
  • ทำให้ผู้เรียนพอใจ (Interesting, Engaging, Relevant)

โดยจะต้องรู้

  • เป้าหมายของการเรียนก่อน
  • จึงจะไปหาว่าผู้เรียนจะต้องรู้อะไรเพื่อให้สำฤทธิ์เป้าหมายของการเรียน
  • รู้จักผู้เรียน (Audience Analysis) เพื่อออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน

 

https://www.gotoknow.org/posts/300538

ขายความรู้ที่ไหนดี

หากคุณมีความรู้ และคุณทำเป็นหลักสูตร Online ได้ คุณได้เงิน สมัยนี้มีเว็บจำนวนมากที่นำหลักสูตรของคุณไปขายหรือให้เช่า แล้วเก็บเงินให้คุณ โดยเขาคิดค่าบริการบ้าง ในที่นี้ได้รวมรวมไว้ให้ 15 เว็บ เรียงลำดับตามตัวอักษร โดยอ้างอิงจาก http://www.learningrevolution.net/sell-online-courses/ Continue reading “ขายความรู้ที่ไหนดี”